Accesarea si actualizarea informatiilor dumneavoastra cu caracter personal

 
De fiecare data cand utilizati serviciile noastre va putem oferi acces la informatiile dvs. cu caracter personal. Dacă informatiile respective sunt gresite, exista modalitati rapide pentru actualizare sau stergere, exceptând cazurile in care LISSCOM trebuie sa pastreze informatiile furnizate in scop de afaceri sau legal. Atunci cand informatiile cu caracter personal sunt actualizate, va apare o solicitare pentru confirmarea identitatii înainte de a raspunde solicitarii respective. Ne asumam dreptul de a respinge solicitarile care se repetă in mod nerezonabil si a celor care necesită un efort tehnic excesiv (de exemplu: dezvoltarea unui nou sistem, modificarea fundamentală a unei practici existente etc.), a celor care periclitează confidentialitatea fata de alte persoane sau care ar fi extrem de nepractice (de exemplu, solicitarile referitoare la informatiile stocate pe medii de rezera). Atunci cand se va solicita acces la informatii si la corectarea acestora, aceasta procedura se va face gratuit, cu exceptia cazurilor in care ar fi necesar un efort excesiv din punctul de vedere al departamentului informatic. Scopul nostru este de a furniza servicii privind HVAC in asa fel incat informaţiile sa fie protejate împotriva distrugerii accidentale sau rau intentionate. De aceea, după stergerea informatiilor din cadrul serviciilor oferite, este posibil ca LISSCOM sa nu stearga imediat copiile reziduale de pe serverele active şi să nu elimine informaţiile din sistemele LISSCOM de rezervă in timp util.